Organisatieopstelling

Wat is een Organisatieopstelling?

Deze vorm van systeemopstellingen wordt toegepast wanneer je vraagstuk betrekking heeft op de organisatie waarvan je deel uit maakt (werk/vereniging/ school).

Hoe werkt een organisatieopstelling?

Tijdens een Organisatieopstelling wordt er bijvoorbeeld onderzocht waarom er stagnaties zijn in de ontwikkeling van de organisatie of waarom bepaalde problemen steeds terugkeren. Wat is bijvoorbeeld de oorzaak van blijvende spanningen tussen het management en het personeel, waarom lukt het niet om als één team visiegericht te werken, waarom is het ziekteverzuim zo hoog en waarom zijn zo veel collega’s zo ongemotiveerd?

Thema’s die wij regelmatig tegenkomen zijn gebrek aan leiderschap, ‘wij tegen zij’, afschuiven, nooit genoeg (geld), ‘het wil maar niet lukken’, vastgeroest, overwerk, diefstal, ‘steeds hetzelfde liedje’, ziekte en verloop.

Meestal zal blijken dat organisatieopstellingen vanzelf een familieopstelling wordt.