Familieopstelling

Familieopstelling – systemisch werk:

Zonder dat wij het bewust beseffen, speelt onze familie en haar geschiedenis een belangrijke rol bij problemen die we in ons leven tegenkomen. Deze krachten die diep in ons familiesysteem werken, gaan buiten ons bewustzijn om. Problemen kunnen daardoor hardnekkig en vaak onverklaarbaar lijken.

Wanneer helpt een familieopstelling?

In een familieopstelling komen vragen en problemen aan de orde waar we eigenlijk niet goed raad mee weten zoals:

  • Hoe kan ik met mijn angsten omgaan?
  • Waarom gaat het in mijn relatie(s) niet zoals ik wens?
  • Waarom reageer ik in bepaalde situaties niet zoals ik zou willen.
  • Waar komt het verslavingsgedrag vandaan?
  • Waarom lukt het mij steeds maar niet om te stoppen met roken/drinken of andere verslavingsvormen.

Wat is een familieopstelling?

Een familieopstelling is een ruimtelijke voorstelling van jouw familie. Dit kan gebeuren in een (kleine) groep mensen (mogen geen familie van jou zijn). De vraagsteller kiest uit de deelnemers representanten voor de familieleden en stelt die intuïtief in de ruimte.

Na korte tijd krijgen de representanten gevoelens, die overeen blijken te komen met de emoties van diegene die wordt weergegeven.

Deze emoties kunnen uiteen lopen van ineens plotseling boos of verdrietig worden of dat de representant ineens op een andere plaats wil gaan staan. Of dat iemand langdurig naar de grond gaat kijken, wat zou kunnen betekenen dat er een sterfgeval in de familie of een vroeggeboorte/ miskraam/ abortus heeft plaats gevonden.

Het doel van familieopstellingen:

Het opstellen van je eigen familie geeft meestal een diep inzicht in de manier waarop jij met jouw vragen en problemen verbonden bent met je (voor)ouders. Je zult dan ervaren hoe ingrijpende zaken uit hun leven, zoals onverwerkte verliezen/ ziekten/ oorlogsverleden e.t.c. door kunnen werken in jouw leven.

Door het zichtbaar maken van de onderliggende familie-patronen en door te erkennen dat jij, hoe dan ook, verbonden bent met je familie, ontstaat er ruimte voor acceptatie en verandering.

Je ervaart aan den lijve welke verstoringen er in jou systeem zijn en je bent in staat die stappen te maken die nodig zijn om de balans te herstellen (bewustwordingsproces).

Individuele opstellingen:

Naast een familieopstelling in een groep is het ook erg inzicht gevend en verdiepend om een individuele opstelling te doen. (Structuuropstelling) Ook bij deze vorm van opstelling is je vraag de ”rode draad” om de verborgen dynamiek in je familie-geschiedenis zichtbaar te maken. Anders dan in een groepsopstelling wordt er dan niet gewerkt met verschillende representanten, maar in een op een situatie.Wanneer de vraag duidelijk is geworden, wordt er met behulp van of vloerankers of Playmobil figuren een opstelling gecreëerd.

Vaak geeft dit al veel inzicht in de dynamiek die er op de achtergrond van de vraag speelt.