Systeemtherapie

Wat is Systeemtherapie?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie ontwikkeld door psychotherapeut/filosoof Bert Hellinger, met als doel mensen d.m.v. een bewustwordingsproces van hun spanningen te bevrijden (de Hellinger methode). Zo bestaat er ook de“Ruppert methode” en de “Velsen methode” zie voor uitleg van deze methodes: opstellingen.info

Systeemtherapie – meergenerationele psychotraumatherapie

Jouw familie van herkomst heeft grote invloed op de manier waarop je nu in het leven staat. Vanaf onze geboorte maken wij deel uit van systeem, denk aan het gezin van herkomst, de familie en het werk. Binnen de genoemde systemen kun jij je vrij en verbonden voelen maar ook gevangen voelen en verstrikt! Spanningen die soms generaties terug gaan en hun oorsprong vinden in gebeurtenissen die in de familie geschiedenis plaats hebben gevonden.

Voorbeelden van spanningsoorzaken zijn o.a.:

  • Geweld/ oorlogsgeweld
  • Vroeg overlijden van ouders of kinderen
  • Miskramen/ vroeggeboortes/ verblijf in een couveuse
  • Seksueel misbruik

Deze oorzaken kunnen zich generaties later nog uiten in depressies/ angsten/ chronische vermoeidheid of relatieproblemen. Want onbewust zijn wij met elkaar verbonden in ons systeem en werkt alles wat zich daar afspeelt op emotioneel niveau als een rode draad in ons leven door.

In de volgende situaties kan systemische therapie met een familieopstelling uitkomst bieden:

  • Waarom loopt mijn leven niet zoals ik wil
  • Waarom ervaar ik moeilijk in mijn relaties
  • Waarom reageer ik in bepaalde situaties niet zoals ik zou willen
  • Waarom worden bepaalde gebeurtenissen binnen mijn familiesysteem herhaald en/of herbeleefd
  • Waarom is er een problematische relatie tussen ouders en kinderen.

Bepaalde zaken worden  door systeemtherapie opgehelderd, waardoor er een gezonde balans kan ontstaan tussen geven en nemen, door dit bewustwordingsproces ontstaat er ruimte voor verandering en acceptatie.

Werkwijze systeemtherapie:

Het eerste gesprek is altijd een intake gesprek. Als er voor een opstelling wordt gekozen wordt er bepaald wat de aard van de opstelling zal worden.

Keuzes zijn: