IEMT

Wat is IEMT?

IEMT  staat voor Integral Eye Movement Therapie. Bij IEMT wordt gebruikt gemaakt van een therapie waarbij de ogen worden bewogen om nieuwe verbindingen in de hersenen te maken en op deze manier de gevoelsmatige emoties die passen bij angst/ fobie of ongewenste emoties bij bepaalde situatie te verminderen of te laten verdwijnen.

IEMT  valt in de categorie “korte therapie” en je gaat samen aan de slag met zowel het proces om te werken met emotionele imprints en als met identiteit imprints. IEMT geeft een antwoord op de vraag: “Hoe heeft een cliënt geleerd zich op een bepaalde manier te voelen, over wat het gevoel veroorzaakt en pakt het probleem direct aan, passend in de belevingswereld van de cliënt.

Belangrijkste verschillen tussen EMDR en IEMT:
(gedefinieerd door A.T. Austin, grondlegger van de IEMT)

IEMT :

  • Is een model gebouwd rond het aanpakken en oplossen van de 5 patronen van Chroniciteit
  • Heeft toepassingen in het oplossen van PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis)
  • Traumatisch beeldmateriaal is grotendeels irrelevant voor het proces
  • Maakt gebruik van oogbewegingen als de dominante mechanisme voor verandering
  • Voorbehouden aan hulpverleners met kwalificatie Practitioner  IEMT

E.M.D.R. :

  • Is een model gebouwd rond het oplossen van trauma
  • Is een applicatie voor het oplossen van PTSS
  • Traumatisch beeldmateriaal staat centraal in het werk en de cliënt wordt aangemoedigd om “observeren” trauma.
  • Maakt gebruik van oogbewegingen en tikken en afwisselende geluiden
  • Voorbehouden aan psychologen en medische professionals, die officieel EMDR gecertificeerd zijn.