Counseling

Wat is Counseling?

Counseling is een vorm van laagdrempelige en kortdurende vorm van professionele hulpverlening  op het emotionele vlak. Het is bedoeld voor geestelijk gezonde mensen, die moeite hebben om met bepaalde situaties en problemen om te gaan. Counseling helpt bij het verwerken van emoties, het verkrijgen van inzicht en begeleid je in het bereiken van je doel.

In welke situaties kan counseling wat voor je betekenen?

  • Het niet lekker in je vel zitten
  • Als je problemen ondervindt in je (werk)relaties
  • Als je elke keer dezelfde soort problemen tegenkomt in je leven.

De counselor heeft een luisterend oor, toont begrip en geeft steun en veroordeelt je niet.
Counseling is een vorm van gesprekstherapie, Je kunt met iemand praten. De counselor luistert, analyseert, stelt vragen en probeert structuur aan te brengen in jouw verhaal, is alert op bepaalde zaken, daagt je uit en indien noodzakelijk confronteert hij jou met bepaalde problematiek.De counselor kan als buitenstaander objectief naar het “probleem” of “situatie” kijken en kan je daarbij helpen deze in een ander perspectief te zien.

Hierdoor krijg jij inzicht in jouw situatie en kun je dingen accepteren zoals ze zijn en proberen deze een plek te geven.Je kunt iemand anders of een situatie niet veranderen. Je kunt wel zelf veranderen en als je zelf verandert, zal je merken dat de ander of de situatie mee verandert.