Coaching

Wat is coaching?

Coaching is op dit moment erg populair en velen noemen zich coach, terwijl al die coaches toch heel verschillende dingen doen. Zo zijn er vele definities van het begrip “Coaching” en dat weerspiegelt de diversiteit in denken en dus handelen. (coaching dreigt een “containerbegrip te worden”).

Coaching is een proces dat mensen verder helpt doordat zij worden ondersteund in:  ((Alex Engel in “Handboek voor coaching)

Wat houdt coaching in?

 • Het onderzoeken van hun situatie
 • Het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden
 • Het stellen van doelen
 • Het nemen van actie om deze doelen te bereiken
 • Het wegnemen van weerstand

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door : (definitie NOBCO)

 • Bewustwording en persoonlijke groei.
 • Het vergroten van zelfvertrouwen
 • Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van de eigen mogelijkheden.

Situationeel Coachen op basis van NLP

In deze wijze waarop gecoacht wordt, onderscheiden wij ons doordat we vooral(maar niet alleen) NLP inzetten. Er wordt specifiek gelet op welk niveau de hulpvraag van de cliënt is gesteld. Afhankelijk van het niveau wordt een specifiek op dat niveau afgestemde coachstijl gehanteerd en wordt passend gereedschap “ingezet “

Voor wie is coaching geschikt:

Voor die mensen, die met een probleem zitten in de vorm van:

 • Een afstand die je wilt overbruggen tussen waar je nu bent en waar je heen wilt en daarbij hindernissen ondervind.
 • Als je effectiever met situaties wilt omgaan en daarbij een steun/duwtje in de rug wilt gebruiken
 • Als je meer uit je zelf wilt halen, zowel professioneel als op het persoonlijke vlak.
 • Als je functioneringsproblemen hebt:
  • Waar loop ik tegen aan
  • Wat belemmert mij
  • Hoe kom ik daar vanaf
  • Communicatieve problemen , ik wil mijn werkgever of collega durven aanspreken, hoe doe ik dat, wat voor “tools” kan ik daar voor gebruiken
 • Keuzes maken ivm je loopbaan.
 • Waar ben ik goed in/wat past bij mij en wat wil “echt”

Werkwijze:

Er vindt altijd een intake/kennismakingsgesprek plaats, waarbij de precieze vraagstelling of doelstelling vastgesteld wordt.Hierna worden de mogelijkheden en de eventuele “onmogelijkheden” besproken van de coaching sessies.Aan de hand hiervan worden de doelen samen besproken en hoeveel sessies er eventueel nodig zullen zijn. De coaching vindt meestal plaats d.m.v. gesprekken, waarbij verschillende methodieken (zoals hier beschreven) toegepast kunnen worden. Dat is mede afhankelijk waaraan behoefte is en welke aanpak het dichtst bij jou ligt.

Mogelijke resultaten:

 • Vergroot zelfvertrouwen en durven te zeggen wat je denkt, zonder de ander te kwetsen
 • Heldere boodschappen afgeven
 • Effectief reageren op “stress situaties”
 • In staat zijn je grenzen te stellen
 • Nee durven te zeggen
 • Grotere motivatie, plezier terugvinden in zowel werk- als privé situatie

Coaching is niet geschikt voor mensen met psychische aandoeningen c.q. gedragsstoornissen en indien het vermoeden ontstaat tijdens het intakegesprek zal worden doorverwezen.